Mehmet Eroğlu

Makine Mühendisi, MBA -Yönetim Danışmanı - AkreditEğitimler


 • İstanbul Bilgi Üniversitesi / 2008 Ocak - 2009 Haziran
  İşletme MBA


 • ODTÜ / 1985 Eylül - 1991 Eylül
  Makine Mühendisliği
Sertifikalar


 • Kobi Danışmanı / Başkent Üniversitesi


 • Bilirkişi / MMO


 • Yapı Denetim Proje ve Uygulama Denetçişi / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


 • Enerji Yöneticisi / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


 • Akredite Kobi Danışmanı / Türkak, MYT,SaüsemDiller


 • Türkçe - native
 • İngilizce - a2

Seminer ve Eğitimler


 • Kişisel Gelişim ve Mesleki Gelişimle ilgili onlarca farklı Seminer ve Eğitim- İhtiyaç Olması Durumunda Ayrıca Bildirilebilir.