Akif ERİKAN

Makina Mühendisiİş Deneyimleri


 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Ge / 2012 Ocak - 2019 Aralık
  Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdür

  İl Müdürü olarak Temmuz 2019 tarihinde emekli oldum.

 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ,Yönetim Hizmetl / 2011 Ocak - 2012 Aralık
  Mühendis


 • Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri / 2007 Ocak - 2010 Aralık
  Mühendis


 • Mülga Gümüşhane ve Kilis Bayındırlık ve İskân İl M / 2001 Ocak - 2007 Aralık
  Asaleten İl Müdür Yardımcısı ve İl Müdürlük görevl


 • Mülga Gaziantep Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü / 1996 Ocak - 2000 Aralık
  Kontrol Mühendisi


 • Gaziantep Organize Sanayi Tanış Değirmen Makinalar / 1991 Ocak - 1991 Aralık
  Makina Mühendisi

  1989-1990

 • Et ve Balık Kurumu Merkez ve Taşra Müdürlüklerinde / 1991 Ocak - 1996 Aralık
  Proje Mühendisi ve Makina Enerji ŞefiEğitimler


 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi / 1983 Ocak - 1989 Aralık
  Makina Mühendisliği


 • Gaziantep Makina Teknik Lisesi / 1980 Ocak - 1983 Aralık
  Okul BirincisiSertifikalar


 • Yangın Yönetmeliği / İYEM/Kocaeli-2010


 • Yapılarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi / İYEM/Kocaeli-2009


 • Ortak Akıl Platformu / TÜSSİDE /Gebze-Kocaeli-2009


 • Uygulamalı Soğutma Tekniği / KOSGEB/Ankara-1993


 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yön / AFEM/Ankara


 • Kentleşme Şurası / B. İ. B/Ankara-2009


 • 4483 , 657 Sayılı Kanunlar Hakkında Eğitim / Kilis Valiliği/Kilis-2004


 • Öğretmenlik Sertifikası / Gaziantep Üniversitesi-1994Beceriler


 • İklim değişikliği - experienced
 • Enerji verimliği - experienced
 • Yapı Malzemelerinde Denetim - expert
 • Sürdürülebilir, ve yeşil Binalar - experienced

Diller


 • İngilizce - b2

Seminer ve Eğitimler


 • İngilizce Dil Eğitimi, İ.D. Vakfı,1990, Konya (Tarafımdan verilen eğitim)
 • Piyasa Gözetim ve Denetim (İleri) Seviye Eğitimi,2013, Antalya (Tarafımdan verilen eğitim)
 • Piyasa Gözetim ve Denetim Temel Seviye Eğitimi,2013, Antalya (Tarafımdan verilen eğitim)
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Tanıtımı, 2013, Antalya (Tarafımdan verilen eğitim)
 • TAIEX,” Workshop on Safety and Compliance of Products Sold Online” Çalıştay,2014, E.B., Ankara
 • İş Güvenliği uzmanlık Eğitimi, 2014, pozitif İ.G., Ankara
 • Ulusal Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Konferansı, 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir
 • Strengthening the Capascity of the Ministry of Public Works and Settlement for Improving the Energy Performance of Buildings, 2010
 • Piyasa Gözetim ve Denetim Temel Seviye Eğitimi,2014, Afyon (Tarafımdan verilen eğitim)
 • Piyasa Gözetim ve Denetim İleri Seviye Eğitimi,2014, Gaziantep (Tarafımdan verilen eğitim)
 • Sürdürülebilir Binalarda Bugün ve Gelecek, 2011, Ankara