Akıllı Şebeke, Tesis ve Altyapıların projelendirilmesi

IEFCON olarak ; IEEE, BICSI, ANSI, TIA 942 gibi uluslar arası standart ve endüstriyel pratiklere göre akıllı şebekelerin tasarlanması, uygulamaları kalite ve projeye uygunluk kontrolü, devreye alınması, iletim ve denetim hizmetlerinin tamamı  için danışmanlık yapılmaktadır.

Söz konusu hizmetlere ilişkin mühendislik yaklaşımı ve projelendirme detayları Mühendislik Hizmetleri  altında yer almaktadır.

ilgili bölüme  https://iefcon.com/activity/bslgGts1QujqQFfKBqRD9w altında erişebilirsiniz.


Bu kapsamdaki çalışma alanlarımız;

- Akıllı şehir uygulama ve altyapıları
- Akıllı ve Endüstriyel üretim tesis altyapılarının tasarım ve uygulamaları
- Akıllı Tarım uygulamaları ve altyapılarının tasarımı
- Akıllı enerji santral, iletim ve dağıtım şebekeleri  tasarım ve uygulamaları
- Akıllı ulaşım altyapılarının tasarım ve uygulamaları
- Akıllı Sağlık hizmetleri altyapı tasarımı ve uygulamaları
- Akıllı Hizmet yönetimi ve uygulamaları
- Akıllı bina otomasyonu ve izleme altyapıları

BT Altyapı ve Dijitalleşme örnekler - Üniversiteler

- Öğrenci Bilgi ve Takip Sistemi
- Akademik/İdari Personel Bilgi ve Takip Sistemi
- Kurumsal İletişim Sistemi
- Kütüphane ve Dokümantasyon Sistemi
- İdari Hizmetler ve Çevre İşleri Sistemi
Teknik Altyapı:
Tüm sistem güçlü, güvenli ve sürekli yedeklenen bir sunucu üzerinden çalışacaktır. LAN ve WiFi bağlantıları ve bağlantı noktaları, NFC okuyucular, güvenlik kameraları, işaretçiler (beacon) ve (aydınlatma ürünleri, termostat, vana, kilit vb.) akıllı cihazlar sistemin önemli fiziki bileşenleri olacaktır.
Fayda:
Yukarıda belirtilen sistem özel hayat ve kişisel verilere yönelik gözetim yapmak için değil aşağıdaki temel hedefler için tasarlanmıştır:
1. Öğrencinin kurumdan en yüksek eğitsel verimi alabilmesi
2. Kaynakların en yüksek verimle kullanılması
3. Eğitimin verimli hale getirilebilmesi için tüm süreçlerin dijital teknolojiyle donatılması, bu yolla örnek ve öncü bir sistem oluşturulması

Daha fazla bilgi ve sunum için iletişim adresimizden randevu talep ediniz.