Elementer, Sağlık ve Hayat :

    İlgili branşlarındaki tüm risklerin reasürans aşamasından poliçe aşamasına kadar olan sürecin yönetim ve danışmanlık hizmeti.

Mevcut poliçelerin danışmanlığı : 

    Dünya'nın en saygın ve güvenilir sigorta şirketleri ile risklerinizi en doğru teminatlarla, güvence altına alınması. Teminat ve bedellerle ilgili öneriler

    Sigorta şirketleri ile sizin adınıza yapılan müzakerelerin bir parçası olarak, sigortacılarla belirli türde bilgiler paylaşmak suretiyle sigorta plasmanınızda     daha uygun şart ve koşulları elde edebilmek.

    Müzakerelerin başlangıcında, sigortacılara, sigorta plasmanı ile ilgili fiyatlandırma ve/veya bir fiyatlandırma hedefi dâhil sona eren poliçenin şartlarını     sağlamak.

    Müzakereler sırasında, bir veya daha fazla sigortacıdan alternatif tekliflerin alınması ve şartların daha da iyileştirilmesinin sağlanması.

    Türkiye’de teminat bulamayan  riskler için yurt dışındaki reasürans şirketlerinden temin edilmesi. (reasürans) -Bedel belirlemenin güç olduğu işlerde,     ekspertiz yapılarak sözleşmeye dahil edilmesi. Mutabakatla kıymet takdirinin yapılması

    Sigortalıların menfaatlerinin makul surette her zaman korunması için olası çatışmaları tespit edip idare edecek dahili prosedür ve kontrolleri sürdürmek.

    Hasar süreçlerinin yönetilmesi ve dosya takibi

    Hukuki sürece intikal eden dosyaların, hukuk danışmanlığı ve takibi.

    Bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında kişiye özel ihtiyacın belirlenmesi ve doğru ürüne yönlendirilmesi.

     Vergi avantajlarıyla ilgili bilgilendirme ve ve gerekli yönlendirmelerin zamanında yapılması.