Kişi, Kamu ve Özel Şirket ve Kurumlara  Finans ve Yatırım danışmanlığı hizmetleri veriyoruz.
Günümüzde birçok firma Finans ve varlıklarını etkin, verimli ve günümüz koşullarına uygun yönetemedikleri için nakit akışı, kredi, projelerine finansman sıkıntısı yaşamaktadır. Danışmanlarımız firmalara bu konuda etkin danışmanlık ve organizasyon yönünden önemli katkılar sağlayacaktır.

  • Proje kapsamında yatırım, ECA, re-finansman, post-finansman ihtiyaçlarının tespiti ve yurtiçi ve yurtdışı aracılık hizmetleri.
  • Finansal denetim ve raporlama (Financial Due Diligence)
  • Kısa ve uzun vadeli finansal planlama ve strateji tespiti.
  • Banka kredi limit, risk ve temel kredi çalışmalarının belirlenmesi.
  • Bankalar ve finansal kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi.
  • SWOT (güçlü ve zayıf yönler) analizi.
  • Finansal Kritik performans göstergeleri (KPI) belirlenerek finans stratejisinin oluşturulması.
  • Şirket nakış akış tablosunun hazırlanması, kontrolü, finansman ihtiyacının tespit ve planlanması. 
  • İşletmelerin finans, muhasebe ve bütçe raporlama birimlerine Uluslararası finansal raporlama ve  muhasebe standartları, Türkiye finansal raporlama ve muhasebe standartları eğitimleri.